Banner

reklamacje

Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"
  • Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty zakupu,
  • Moze dokonać zwrotu produktu, który był sprowadzany na jego specjalne zamówienie.
 2. Każdy zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy kupiony towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Warunkiem takiego zwrotu jest, więc nienaruszony stan oryginalnego opakowania produktu. Wszelkie ślady otwarcia lub uszkodzenia opakowania będą skutkowały odmową przyjęcia zwrotu.
 3. Aby dokonać zwrotu należy dostarczyć do nas zwracany towar wraz z dokumentem zakupu.
 4. W przypadku uzasadnionego zwrotu zostaje wystawiona faktura korygująca.
 5. Zawsze gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie kupionego towaru.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją odpowiednich producentów lub gwarancją sklepu.
 2. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
 3. Jeżeli produkt będący na gwarancji, w trakcie eksploatacji zacznie działać niesprawnie i nie jest objęty gwarancją producenta, wówczas zostanie przez nas oceniony pod względem zasadności reklamacji. W celu rozwiązania problemu zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznego.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w okresie od 1 dnia do 4 tygodni, licząc od daty przyjęcia reklamacji. Za datę przyjęcia reklamacji uważa się datę wpłynięcia wszystkich wymaganych od Klienta dokumentów.
 5. Typowa reklamacja powinna zawierać:
  • reklamowany produkt,
  • kopię dokumentu zakupu,
  • próbne wydruki (dotyczy materiałów eksploatacyjnych),
 6. Jeżeli dostarczona do nas reklamacja nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, zastrzegamy sobie prawo odmowy jej przyjęcia.