Banner

Regeneracja tonerów

Pamiętaj!


Każdy nie uszkodzony mechanicznie toner nadaje się do ponownego kilkukrotnego napełniania.

Korzystając z usług regeneracji można:

 • Znacznie zredukować koszty eksploatacji sprzętu oraz koszt druku,
 • Przyczynić się do ochrony środowiska.

Regenerację wykonujemy za pomocą wysokiej klasy urządzeń dzięki czemu regenerowane tonery lub tusze ulegają mniejszemu zużyciu. Tonery dedykowane które stosujemy do napełniania kasety tonera są bardzo wysokiej jakości przez co pozwalają na uniknięcie utraty jakości druku w porównaniu do fabrycznie nowych. Na regenerowane u nas tonery, tusze dajemy 12-miesięczną gwarancję. Przed wysyłką wszystkie tonery podlegają testom.

Proces regeneracji tonera:

 • Ocena wizualna stanu bębna światłoczułego
 • Rozebranie kasety tonera na części składowe,
 • Dokładne czyszczenie wszystkich części tonera, usunięcie starego proszku,
 • Wymiana części zużytych na nowe,
 • Napełnianie pojemnika dedykowanym tonerem,
 • Smarowanie elementów ruchomych,
 • Ponowne złożenie kasety tonera,
 • Wydruk testowy.

Jakie korzyści wynikają z oddania zużytych kartridży do skupu?

Przede wszystkim zyskuje środowisko naturalne. Tusz z drukarek atramentowych i toner z laserowych to substancje chemiczne, które powinny być wykorzystywanie jedynie w procesie druku i nie wchodzić w interakcję z otoczeniem, szczególnie z roślinami. Wyrzucenie kartridża do kubła na śmieci nie rozwiązuje problemu. W końcu trafi on na wysypisko, gdzie będzie leżał przez wiele, wiele lat.
Każdy wyrzucony pojemnik jest bezpośrednią stratą dla portfela jego Właściciela. Nikt bowiem nie płaci za wrzucenie go do śmieci, a za oddanie do skupu owszem.
Warto o tym pomyśleć kiedy następnym razem skończy się Państwu tusz lub toner w drukarce. Odsprzedanie zużytego kartridża przed zakupem nowego to czysty zysk dla Państwa i dla naszego wspólnego otoczenia.

Ochrona środowiska

Co roku na świecie produkowanych jest wiele milionów wkładów atramentowych i laserowych. W Polsce rocznie kupuje się około 6 mln sztuk wkładów atramentowych i blisko 3 mln sztuk tonerów laserowych. Jest to ponad 3 tys. ton plastiku wyrzucanego na polskie wysypiska.

W przemyśle petrochemicznym procesy otrzymywania polimerów są szczególnie uciążliwe dla środowiska – najbardziej jednak uciążliwy jest sam produkt tych procesów, plastik – odpad na wieki.

Nie wyrzucaj pustych wkładów!

Nie wyrzucaj pustych wkładów do drukarek atramentowych i laserowych do kosza. Są co najmniej trzy powody, dla których nie powinieneś tego robić:

 • Wyrzucasz swoje pieniądze do kosza,
 • Zaśmiecasz jeszcze bardziej nasze środowisko,
 • Łamiesz przepisy ustawy o ochronie środowisk.

Zgodnie z Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm. pozbywanie się zużytych wkładów niezgodnie z ustawą, tj. wyrzucanie ich, spalanie lub przekazywanie firmom (osobom) nie posiadającym zezwolenia na odzysk lub utylizację jest zakazane i grozi karą grzywny lub aresztem.


Decydując się na regenerację zużytej kasety do drukarki dajecie Państwo wyraz swojej troski o środowisko naturalne, przyczyniając się do odzysku surowców wtórnych, a tym samym do zmniejszenia ilości odpadów. Należy zdawać sobie sprawę, że zużywając kasetę do drukarki laserowej stajemy się wytwórcami odpadu niebezpiecznego.
Obecnie istnieje wymóg ustawowy w kwestii postępowania z odpadami niebezpiecznymi: zużytymi głowicami zawierającymi wałki światłoczułe oraz resztkami tonera (proszek). Kwestie te reguluje ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Niezastosowanie się wytwórcy odpadów do powyższych przepisów grozi sankcjami karnymi.
Ustawa ta nakłada także na firmy oferujące usługę regeneracji lub utylizacji, obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów.